Kiinnostaako tutkimustyö? Hae meille harjoittelijaksi!

Ajatuspaja Alkio, Uutinen

Ajatuspaja Alkio on ihmisten ja ajatusten kokoontumispiste. Alkio perustettiin keväällä 2020 täydentämään Maaseudun Sivistysliiton perustehtävää: tukemaan ihmisenä ja päätöksentekijänä kasvua, vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta sekä rakentamaan huomisen yhteiskuntaa, johon tarvitaan havaintoja, kysymyksiä, tutkimusta, kritiikkiä, ideoita ja ajattelua.
Tehtävämme on tuottaa käyttökelpoista tietoa päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi. Juuremme ovat alkiolaisessa ajattelussa.

Tarjoamme harjoittelupaikan korkeakouluopinnoissaan loppuvaiheessa olevalle, tutkimusorientoituneelle yhteiskuntatieteilijälle. Myös muu tieteenala on mahdollinen tutkimusprojektiemme puitteissa. Harjoittelijan työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi seuraavat: tiedonhankinta ja -analysointi, tilastojen tulkinta ja vertaileva tutkimus, referaattien tekeminen, tutkimusraporttien kirjoittamiseen osallistuminen sekä muut tutkimusassistentin tehtävät. Harjoitteluun kuuluu myös viestintätehtäviä ja suunnittelua.

Arvostamme itsenäistä ja vastuullista työskentelyotetta, hyvää ja selkeäsanaista kirjallista ja suullista ilmaisua, hyviä tietoteknisiä valmiuksia (mm.Excel, Word, Powerpoint) ja paloa yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan sekä sinnikkyyttä pohtia niiden syvimpiä olemuksia.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan soveltavan tutkimuksen maailmaan tieteellisen tiedon ja päätöksenteon lähteille, kannustavan työyhteisön, ohjatun harjoittelun ja mahdollisuuden miettiä, olisiko tutkimus juuri sinun alasi? Harjoittelun pituus on 2-3 kk ja se edellyttää päätöstä tuetusta harjoittelusta korkeakoulultasi. Harjoittelu suoritetaan etätyönä, mutta tarvittaessa järjestämme sinulle työpisteen Helsingistä.

Harjoitteluun on ympärivuotinen haku ja pystyt suorittamaan sen myös osa-aikaisena joustavasti opintojen tai oman työn ohessa.

Miten edetään?

Voit hakea meille harjoittelijaksi lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksesi ja CV:si tutkimuspäälliköllemme. Haastattelemme hakijat Teamsilla. Valituksi tuleva harjoittelija hankkii korkeakoulultaan päätöksen harjoittelutuesta, jonka jälkeen laadimme kirjallisen työsopimuksen.