Ajatuspaja Alkio on ihmisten ja ajatusten kokoontumispiste

Yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan havaintoja, kysymyksiä, tutkimista, kritiikkiä, vastauksia, ideoita – tarvitaan ajatuksia. Tuotamme käyttökelpoista tietoa päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi. Edistämme ihmisten osallisuutta yhteisöissään ja yhteiskunnassa.