Ajattele, kysy, kyseenalaista – sovella, kehity, kasva!

Ajatuspaja Alkiossa keskitytään toimintavuonna 2023 hyvinvointiyhteiskuntamme muutosanalyysiin kolmannen tien kohtuutalous- hankkeessa osana kestävyyssiirtymää. Jatkamme keskiluokkaan kuuluvien arvojen ja identiteetin selvittämistä suomalaisuus- tutkimuksessamme ja pohdimme ihmiskuvan muutosta ja sen poliittista merkitystä. Jatkamme jo vuonna 2020 aloittamaamme tutkimusta politiikan toiminta- ja keskustelukulttuurista.

Ajankohtaisia projekteja

Idättämö -opinnäytepaja

Ajatuspaja Alkion Idättämössä tehdään sekä ylempään että alempaan korkeakoulutututkintoon liittyviä opinnäytetöitä päätöksenteon, akateemisen ja soveltavan…

Alkiolainen ihmiskuva 2020-luvulla

Ajatuspaja Alkio on mukana muiden ajatuspajojen kanssa puolueiden ihmiskuvaa selvittävässä yhteishankkeessa. Tutkimme ihmisyyttä ja sen…

Keskiluokan arvot ja identiteetti

Vaikka perinteistä asetelmaa luokkajaoista ei suomalaisessa yhteiskunnassa enää ole, keskiluokasta puhutaan edelleen paljon. Siihen voidaan…

Kolmannen tien kohtuutalous

Ajatuspaja Alkion Kolmannen tien kohtuutalous -hankkeen tavoitteena on tarjota objektiivisella tutkimustiedolla uutta perspektiiviä niin kutsuttuun…

Haluatko pysyä ajantasalla siitä, mitä teemme?

Ilmoittaudu Ajatuspaja Alkion Ajattelevat -sähköpostilistalle. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse järjestämistämme tapahtumista, julkaisuistamme ja projekteistamme.

Tilaa uutiskirjeemme tästä