Tehtävät ja tavoitteet

Haluamme ymmärtää yhteiskuntaa paremmin

Ajatuspaja Alkion tavoitteena on edistää, tuottaa ja koota yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimusta ja tietoa. Pääpaino on tiedon hyödynnettävyydessä sekä tiedon ja yhteiskunnan välisessä vuoropuhelussa.

Ajatuspaja Alkion työ sijoittuu tutkimuksen, poliittisen valmistelun ja päätöksenteon risteykseen. Haluamme omalta osaltamme edistää tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja kansalaisten välistä vuoropuhelua. Vaikka toimimme kansainvälisesti, viestimme suomeksi.

Julkaisemme tutkimuksia ja selvityksiä, tuomme ihmisiä yhteen ja järjestämme erilaisia tapahtumia yksin tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Osallistumme julkiseen keskusteluun muun muassa aloitteilla ja toimenpide-esityksillä.

Ajatuspaja Alkiolla on henkisen kotinsa alkiolaisuuden sekä kotipesänsä Maaseudun Sivistysliiton kautta yhteiskunnallinen sivistystehtävä. Tuemme ihmisten omaehtoisesta kasvua, luovuutta ja yhdenvertaisuutta tukemalla kansalaisten tieto-osallisuutta. Idättämössä tarjoamme valmistumisvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille tukea oman asiantuntijuutensa kasvattamiseen.