Tehtävät ja tavoitteet

Haluamme ymmärtää yhteiskuntaa paremmin

Ajatuspaja Alkion tavoitteena on edistää, tuottaa ja koota yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimusta ja tietoa. Pääpaino on tiedon hyödynnettävyydessä. Ajatuspaja Alkio tuottaa tietoa, joka täydentää mys muiden tahojen tutkimustietoa sekä tuo esiin uusia näkökulmia ja selkeitä toimenpide-esityksiä.

Ajatuspaja Alkio jatkaa toimintavuonna 2022 kansanvallan ja tasa-arvoisten poliittisten osallistumismahdollisuuksien edistämistä. Järjestämme keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista ja tutkimustoimintaamme liittyvistä teemoista, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Edustuksellisen demokratian laaja ja kansan parissa jopa syvenevä kriisi vaatii konkreettisia toimia poliittiselta järjestelmältämme – etenkin kun samaan aikaan sosiaalisessa mediassa ja eri keskustelupalstoilla vaaditaan suoraa demokratiaa. Päätöksentekijät ovat siinä keskeisessä roolissa ja heitä varten julkaisimme Kuntapolitiikan Fair play- artikkelikokoelman ja julistimme vuoden 2022 Iloisen päätöksenteon teemavuodeksi.

Teemavuodella on omat kotisivut, joihin pääset tutustumaan tästä. Ota haaste vastaan rakentavammasta, iloisemmasta ja yhteistyöhön perustuvasta päätöksenteosta!

Ajatuspaja Alkio selvittää myös poliittisen keskustan nykytilaa ja käsitettä demokratian toimivuuden, historian ja kansainvälisen yhteistyön näkökulmista. Selvitämme, miten puolueet asemoivat itsensä ja ketä poliittiseen keskustaan kuuluu ja millä kriteereillä? Kiinnostava tulevaisuuden kysymys on myös se, minkä ympärille tulevaisuuden poliittiset jakolinjat muodostuvat ja mikä on se tulevaisuuden alusta, jossa demokratiaa tullaan toteuttamaan?

Vuonna 2022 aloitamme uuden tutkimushankkeen, jossa tarkastelemme keskiluokan arvoja, elämäntapaa ja merkitystä muun muassa poliittiselle järjestelmälle.

Vuonna 2022 Ajatuspajassa keskitytään myös verkottumiseen eri tiede- ja tutkimusyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen sekä -toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin Euroopassa.