Tehtävät ja tavoitteet

Haluamme ymmärtää yhteiskuntaa paremmin

Ajatuspaja Alkion tavoitteena on edistää, tuottaa ja koota yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimusta ja tietoa. Pääpaino on tiedon hyödynnettävyydessä. Ajatuspaja Alkio tuottaa tietoa, joka täydentää mys muiden tahojen tutkimustietoa sekä tuo esiin uusia näkökulmia ja selkeitä toimenpide-esityksiä.

Ajatuspaja Alkio jatkaa toimintavuonna 2021 kansanvallan ja tasa-arvoisten poliittisten osallistumismahdollisuuksien edistämistä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää yhteiskunnallisen luottamuksen, yhteiskuntarauhan, poliittisen järjestelmän, puolueiden kuin myös demokratian jatkuvuuden kannalta. Tutkimuskohteenamme ovat erityisesti nuoret 15-29- vuotiaat ja heidän demokratiatarpeensa ja -taitonsa sekä kansalaispätevyytensä.

Edustuksellisen demokratian laaja ja kansan parissa jopa syvenevä kriisi vaatii konkreettisia toimia poliittiselta järjestelmältämme – etenkin kun samaan aikaan sosiaalisessa mediassa ja eri keskustelupalstoilla vaaditaan suoraa demokratiaa. Puolueet ovat siinä keskeisessä roolissa. Ajatuspaja Alkio kokoaa nuorten kanssa käytävistä teemahaastatteluista toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla poliittista järjestelmää voidaan kehittää vastaamaan erityisesti nuorten demokratiatarpeita.

Ajatuspaja Alkio selvittää myös poliittisen keskustan nykytilaa ja käsitettä demokratian toimivuuden ja historian näkökulmista. Ajatuspaja Alkio selvittää, miten puolueet asemoivat itsensä ja ketä poliittiseen keskustaan kuuluu ja millä kriteereillä? Kiinnostava tulevaisuuden kysymys on myös se, minkä ympärille tulevaisuuden poliittiset jakolinjat muodostuvat ja mikä on se tulevaisuuden alusta, jossa demokratiaa tullaan toteuttamaan?

Vuonna 2021 Ajatuspajassa keskitytään myös verkottumiseen eri tiede- ja tutkimusyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen sekä -toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin Euroopassa.