Politiikan retoriikka ja toimintatavat 2020-2023

Politiikassa on kansalaistoiminnan näkökulmasta kohtaamisongelma. Esimerkiksi tuoreen Sitran selvityksen mukaan (Sitra 13.9.2022) kansalaiset haluaisivat osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon enemmän, jos siihen olisi helppoja tapoja. Samaan aikaan päättäjät ja viranhaltijat eivät luota kansalaisten kykyyn osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tai päätöksentekoon.

Päättäjien, kansan, viranhaltijoiden kuin muidenkin ihmisryhmien välille on syntynyt ”empatiaseiniä”, joissa eri ryhmittymät eivät enää ymmärrä, osaa keskustella tai edes kuulla toisia. Syntyy toisistaan erillä olevia kuplia, jotka rapauttavat demokratiaa.

Ajatuspaja Alkiossa on oltu huolissaan poliittisen keskustelukulttuurin tilasta ja tulevaisuudesta jo pitkään. Ensimmäinen tutkimuksemme nuorten puolue- ja politiikkanäkemyksistä syksyllä 2020 paljasti, että nuoret eivät halua lähteä mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan, koska pelkäävät julkisen arvostelun kohteeksi joutumista.

Politiikan retoriikka ja toimintatavat työssä emme kuitenkaan keskity epäkohtiin, vaan selvitämme, millaista poliittista puhetta, toimintatapoja ja politiikkatekoja kansalaiset päätöksentekijöiltä, politiikassa mukana olevilta ja puolueilta odottavat ja arvostavat? Miten päättäjät ja puolueet voivat lisätä osallisuutta ja luottamusta? Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena haastatteluilla täydentäen vuoden 2023 aikana.