Oikeistopopulismin tutkimus

Ajatuspaja Alkiossa on oltu huolissaan poliittisen keskustelukulttuurin tilasta ja tulevaisuudesta jo pitkään. Ensimmäinen tutkimuksemme nuorten puolue- ja politiikkanäkemyksistä syksyllä 2020 paljasti, että nuoret eivät halua lähteä mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan, koska pelkäävät julkisen arvostelun kohteeksi joutumista. Samansuuntaisia päätöksiä saimme syksyllä 2023 julkaistussa kansalaiskyselyssä, jossa kysyimme, millaista puhetta ja toimintaa kansalaiset poliitikoilta ja puolueilta odottavat ja arvostavat? 

Keskustelukulttuurin huononeminen sekä nuorten (ja myös naisten) haluttomuus osallistua yhteiskunnallisten asioiden hoitoon liitetään kyselyissä perussuomalaisten toimintatapaan ja retoriikkaan. Aiemmat selvitykset meillä (Knuuttila & Kosonen & Saresma & Oittila & Pöyhtäri 2019) ja muualla tukevat oikeistopopulismin merkitystä poliittisen keskustelukulttuurin muutokselle ja vihapuheen yleistymiselle erityisesti netin keskustelupalstoilla.  

Ajatuspaja Alkion tutkimuksessa selvitetään oikeistopopulismin luonnetta ja sitä, miten liberaali demokratia voidaan säilyttää oikeistopopulismin aikakaudella? Mikä Euroopan oikeistopopulisteja niin Unkarissa, Puolassa, Hollannissa, Italiassa, Saksassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Suomessa yhdistää? Hyväksytäänkö populismin läsnäolo osaksi eurooppalaista demokratiaa, vai pyritäänkö sittenkin perusteellisesti muuttamaan liberaalin demokratian rakenteita? Olisiko liberaalia demokratiaa mahdollista muuttaa esimerkiksi siten, että kansalaiset pääsisivät oikeasti osallisiksi päätöksentekoon?