Arvot, puolueet ja kannatus

Kansanvallan näkökulmasta tärkein puoluekannatuksen mittari on vaalit. Vaalien alla ja välillä puolueet seuraavat tarkasti puoluekannatusta. Puoluekannatuksen kehittyminen ja siihen vaikuttavat syyt, kuten muutokset ihmisten arvoissa, ovat myös Ajatuspaja Alkion seurannan kohteena. Toimintavuonna 2023 keskitymme kevään eduskuntavaalituloksen analysointiin.

Ajatuspaja Alkio seuraa ja kerää eri mielipidemittausten tuloksia eduskuntapuolueiden osalta ja analysoi niiden tuloksia suhteessa aiempaan kannatuskehitykseen, vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen sekä puolueiden harjoitettuun politiikkaan nähden. Seuranta ja arviointityö ovat säännönmukaista, jatkuvaa sekä laajasti yhteiskunnan eri toimijoita osallistavaa.

Gallup-aineiston lisäksi Ajatuspaja Alkio analysoi puolue- ja arvobarometrien tuloksia Suomesta ja Euroopasta. Analyysien perusteella selvitämme ihmisten äänestyskäyttäytymistä, kansalaisten puolueliikkuvuutta, poliittisten jakolinjojen muutosta ja puoluevalintaan liittyviä arvoja.

Perustellun analyysin avulla pystytään tarkastelemaan paremmin puoluetoiminnan ja politiikan vaikuttavuutta eri sektoreittain ja myös alueellisesti. Samalla saamme tärkeää tietoa ihmisten luottamuksesta poliittiseen järjestelmään ja puolueisiin, sekä laajemmin tietoa ihmisten poliittisen kiinnittymisen indikaattoreista.

Lisätiedot:

Ilkka Miettinen
p.050-566 6189