Politiikan keskikenttä Euroopassa

Ajatuspaja Alkiossa käynnistyi vuonna 2021 poliittisen keskustan nykytilan selvitys. Kansainvälistä näkökulmaa projektiin on tuonut YTT Pekka Väisänen, joka on selvittänyt, mitä annettavaa eurooppalaisilla keskusta- ja liberaalipuolueilla ja yhteiskunnallisella keskustelulla olisi Suomen keskipuolueille ja suomalaiselle poliittiselle keskustelulle ylipäätään. 

Analyysi keskittyy niin Suomessa kuin muualla Euroopassa ajankohtaisiin teemoihin, työhön ja työelämän muutokseen, talouskasvun tematiikkaan, hajauttavaan vastaan keskittävään politiikkaan sekä huoltovarmuuteen ja ruuantuotannon omavaraisuuteen. Edellä mainittujen lisäksi raportissa pohditaan myös tasavaltalaisuuden olemusta ja käsitettä.  

Tarkasteltavana ovat kuusi maata (Ranska, Iso-Britannia, Tanska, Norja, Ruotsi ja Hollanti), jotka eroavat Suomesta taloudellisten ja rakenteellisten lähtökohtien osalta, mutta myös omaavat yhteistä arvopohjaa ja toimivat yhteistyössä. Selvityksen tavoitteena on laajentaa poliittisen keskustelun narratiivia ja huomioida mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä poliittisten kulttuurien välillä, sekä antaa uusia eväitä niin keskustalaisille kuin muillekin puolueille oman toiminnan tarkasteluun. 

Raportti ”Reppumatkalla liberaalissa Euroopassa – ideoita Suomen poliittiselle keskustelulle” julkaistiin lokakuussa 2022. Se on ladattavissa kotisivuiltamme.

Poliittisen keskikentän tarkastelu jatkuu myös vuonna 2023 Pekka Väisäsen blogien myötä.