Politiikan keskikenttä Euroopassa

Ajatuspaja Alkiossa jatkuu poliittisen keskustan nykytilan selvitys. Kansainvälistä näkökulmaa projektiin tuo YTT Pekka Väisänen, joka selvittää, mitä annettavaa eurooppalaisilla keskusta- ja liberaalipuolueilla ja yhteiskunnallisella keskustelulla on Suomen keskipuolueille ja suomalaiselle poliittiselle keskustelulle ylipäätään. 

Analyysi keskittyy niin Suomessa kuin muualla Euroopassa ajankohtaisiin teemoihin, työhön ja työelämän muutokseen, talouskasvun tematiikkaan, hajauttavaan vastaan keskittävään politiikkaan sekä huoltovarmuuteen ja ruuantuotannon omavaraisuuteen. Edellä mainittujen lisäksi raportissa pohditaan myös tasavaltalaisuuden olemusta ja käsitettä.  

Tarkasteltavana ovat kuusi maata (Ranska, Iso-Britannia, Tanska, Norja, Ruotsi ja Hollanti), jotka eroavat Suomesta taloudellisten ja rakenteellisten lähtökohtien osalta, mutta myös omaavat yhteistä arvopohjaa ja toimivat yhteistyössä. Selvityksen tavoitteena on laajentaa poliittisen keskustelun narratiivia ja huomioida mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä poliittisten kulttuurien välillä, sekä antaa uusia eväitä niin keskustalaisille kuin muillekin puolueille oman toiminnan tarkasteluun. 

Raportti ”Reppumatkalla liberaalissa Euroopassa – ideoita Suomen poliittiselle keskustelulle” julkaistaan lokakuussa 2022. Kaikille avoin julkistamistilaisuus järjestetään Teamsissa.