Keskiluokan arvot ja identiteetti

Vaikka perinteistä asetelmaa luokkajaoista ei suomalaisessa yhteiskunnassa enää ole, keskiluokasta puhutaan edelleen paljon. Siihen voidaan lukea jopa valtaosa väestöstämme. Yleisin määritelmä keskiluokkaiselle on tulotasoon ja koulutukseen perustuva määritelmä: keskiluokkainen ihminen on nimensä mukaisesti keskituloinen ja suurella todennäköisyydellä myös korkeasti koulutettu.

Keskiluokkaa voidaan tarkastella myös tulotason ja koulutuksen ohella elämäntavan ja arvomaailman kautta. Me Ajatuspaja Alkiossa haluamme selvittää, millainen on keskiluokkaan itsensä sijoittavan identiteetti, arvomaailma ja elämäntapa? Mikä on työn ja omistamisen merkitys keskiluokkaiselle ihmiselle? Miten työ, identiteetti, elämäntapa ja arvot muokkaavat vai muokkaavatko ylipäätään keskiluokkaan kuuluvan poliittisia näkemyksiä ja missä kysymyksissä? Mitä keskiluokkaiset ihmiset odottavat elämältä ja yhteiskunnalta? Millainen suhde heillä on rahaan, luontoon, isänmaahan, poliittisiin instituutioihin tai vaikkapa toisiin ihmisiin?

Keskiluokkaa pidetään yleisesti merkittävänä, kun tarkastellaan ihmisten äänestyskäyttäytymistä. Haluamme selvittää, mikä on keskiluokan merkitys poliittiselle järjestelmälle ja yhteiskunnalliselle vakaudelle. Onko keskiluokka ylipäätään määriteltävissä ja keitä siihen kuuluu?