Iskukykyinen Suomi 2020-2022

Korona-aika pysähdytti Suomen ja koko maailman uudenlaisen tietoisuuden äärelle alkuvuonna 2020.  Covid 19-pandemian myötä yhteiskunnassa on herännyt suuri kysyntä ”iskunkestävän yhteiskunnan” rakentamiseen liittyvälle tiedolle, joka auttaa ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan.

Ajatuspaja Alkiossa käynnistyi kesällä 2020 selvitystyö, jonka tarkoituksena on kerätä toimenpidealoitteita vastustus-, suojautumis- ja muuntumiskykyisen Suomen rakentamiseksi koronakriisin aikana ja sen jälkeen. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa 2022 on puolestaan haastanut turvallisuuspoliittista kriisinkestävyyttämme. Toimenpidealoitteissa hyödynnetään niitä oppeja, joita tänä aikana on saatu ja saadaan; tietoa ja tutkimusta, jota eri puolilla maailmaa tuotetaan, sekä ajatuksia, joita Suomen omilla poliittisilla -ja kansalaistoimijoilla on kriisin aikana ja sen koulimana herännyt.

Ajatuspaja Alkion Vastustuskyky kuntoon -selvitys tuottaa tietoa, perusteltuja näkemyksiä ja konkreettisia ehdotuksia politiikanteon pohjaksi. Hahmotamme toimia, joihin voivat sitoutua poliittiset toimijat kaikissa puolueissa, kaikilla tasoilla kuntapolitiikasta kansalliselle ja EU-tasolle asti. Haluamme palvella poliittisia päätöksentekijöitä tiedolla ja näkökulmilla, joista on oikeasti apua ja hyötyä vaikkapa kunnallisessa päätöksenteossa ensi valtuustokaudella. Samalla jalostamme ideoita, jotka ovat toteutettavissa ruohonjuuritasolla, kansalaisten arjessa.

Maaseudun Sivistysliitto edistää kestävää elämäntapaa. Tämä ”Vastustuskykyinen Suomi”- hanke keskittyy sen yhteen osa-alueeseen: Suomen muuntumiskykyisyyteen ja iskunkestävyyteen yllättävissä tilanteissa. Pandemioita on ilmennyt ja ilmenee noin kymmenen vuoden välein, ja seuraavaan on syytä varautua jo nyt, mutta yllättävä, reagointia edellyttävä tilanne voi olla jokin muukin. Ilmastonmuutoksen edetessä ja maailman turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuessa yhteiskuntien toiminta- ja sopeutumiskykyä on syytä vahvistaa kaikin keinoin.

Vastustuskyky kuntoon- projektin selvitystyön ja raportin on koonnut ja kirjoittanut toimittaja Johanna Korhonen. Raportti on julkaistu Ajatuspaja Alkion julkaisusarjassa. Lisäksi projektissa on julkaistu 5 Johanna Korhosen käsikirjoittamaa pod castia Ajatuspaja Alkion Youtube-kanavalla. Alkuperäistä raporttia täydennettiin keväällä 2022 turvallisuuspoliittisilla huomioilla. II osa on julkaistu niinikään Ajatuspaja Alkion julkaisusarjassa.

Lisätiedot:
Johanna Korhonen
johanna.korhonen@verkkotie.fi

Kuuntele, mitä Santeri A ja Seppo K keskustelevat pod cast- sarjassamme viisaiden nuorten kanssa.

ajatuspaja alkion julkaisuja

Miten rakentaa iskunkestävää ja vastustuskykyistä Suomea? (uudistettu raportti 6/2022)