Arvot ja missio

Ajatuspaja Alkion juuret ovat alkiolaisessa ajattelussa

Kestävyys, kohtuullisuus ja inhimillinen kehitys ovat meille tärkeitä arvoja sivistyksen ja edistysmielisyyden lisäksi. Nämä yhdessä ovat yhteiskunnallisen toimintamme kivijalka.

Haluamme toiminnallamme edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa, ihmisten välistä yhdenvertaisuutta ja vahvistaa ihmisten osallisuutta niin omassa elämässään, lähiyhteisöissään kuin yhteiskunnassa. Haluamme tarjota välineitä ajatteluun ja päätöksentekoon.

Yhteiskuntaa koskevat asiat tai tieto eivät saa olla vain harvojen ja etuoikeutettujen omaisuutta. Tästä syystä haluamme viestiä selkeästi suomeksi, mikä lisää tieto-osallisuuden kokemusta ja vahvistaa osaltaan kansanvaltaa. Työmme tulokset ovat myös avoimesti kaikkien ulottuvilla.

Luotamme yhteistyön ja yhdessä ideoinnin voimaan. Ajatustenvaihdossa ja yhteistoiminnassa olemme avoimia kaikkiin suuntiin.