Kolmannen tien kohtuutalous

kuva: Maria Orlova

Ajatuspaja Alkion Kolmannen tien kohtuutalous -hankkeen tavoitteena on tarjota objektiivisella tutkimustiedolla uutta perspektiiviä niin kutsuttuun kestävyyssiirtymää koskevaan keskusteluun ja politiikkatoimiin. Siirtymä on välttämätön, jotta voimme irrottautua ilmastonmuutoksen taustalla vaikuttavasta fossiilitaloudesta ja sen vanhoista rakenteista – myös syvään juurtuneista arvoista.

Kohtuutaloushankkeen keskeinen tutkimuskysymys on, millä toimilla synnytetään fossiilitaloudelle vaihtoehtoisia sekä oikeudenmukaisia yhteiskunnan perusjärjestelmiä. Muutosta on mahdollista ohjata ennakoivasti ja hallitusti vain vahvan systeemiajattelun pohjalta, koska valintoihin sisältyy paljon kompromissitarpeita ja näin ollen tarvetta dialogeihin eri intressiryhmien kesken.

Hankkeen tuloksena syntyy 3-4 osaraporttia vuosien 2023-2025 aikana sekä ehdotuksia politiikkatoimiksi.