Mikä on Ajatuspaja Alkio?

Yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan havaintoja, kysymyksiä, tutkimista, kritiikkiä, vastauksia, ideoita – tarvitaan ajatuksia

Ajatuspaja Alkio on ihmisten ja ajatusten kokoontumispiste, ideoiden idättämö. Alkio perustettiin vuonna 2020 Maaseudun Sivistysliiton yhteyteen poliittiseksi ajatushautomoksi. Toimimme tieteen edistämiseksi ja tieteen ja yhteiskunnan välisen vuoropuhelun lisäämiseksi. Alkion toiminnasta vastaa Maaseudun Sivistysliiton hallitus.

Tuotamme ja kokoamme käyttökelpoista tietoa ja toimenpide-ehdotuksia päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi. Edistämme ihmisten tieto-osallisuutta. Arvopohjamme rakentuu alkiolaisuudelle.

Julkaisut ja työmme tuotokset ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Keskustelutilaisuuksiimme ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Toimintamme rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella. Maaseudun Sivistysliitto ja sen jäsenjärjestöt kattavat osan kustannuksista, minkä lisäksi saamme hankkeisiimme ulkopuolista rahoitusta muun muassa säätiöiltä.