Mikä on Ajatuspaja Alkio?

Yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan havaintoja, kysymyksiä, tutkimista, kritiikkiä, vastauksia, ideoita – tarvitaan ajatuksia

Ajatuspaja Alkio on ihmisten ja ajatusten kokoontumispiste.  Ajatuspaja Alkio perustettiin vuonna 2020 Maaseudun Sivistysliiton yhteyteen. Sen toiminnasta vastaa MSL:n hallitus.

Tuotamme käyttökelpoista tietoa ja toimenpide-ehdotuksia päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi. Edistämme ihmisten osallisuutta yhteisöissään ja yhteiskunnassa. Uskomme kansanvallan voimaan. Arvopohjamme rakentuu alkiolaisuudelle.

Julkaisut ja työmme tuotokset ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Keskustelutilaisuuksiimme ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Toimintamme rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella. Maaseudun Sivistysliitto ja sen jäsenjärjestöt kattavat osan kustannuksista, minkä lisäksi yksittäisiin hankkeisiin haemme ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi säätiöiltä.