Idättämö -opinnäytepaja

Kuva: Anna Ruotanen Photography

Ajatuspaja Alkion Idättämössä tehdään sekä ylempään että alempaan korkeakoulutututkintoon liittyviä opinnäytetöitä päätöksenteon, akateemisen ja soveltavan tutkimuksen tarpeisiin sekä yleishyödyllisen yhteiskunnallisen keskustelun herättäjäksi. Opinnäytetyöt voivat olla eri tieteenaloilta.

Opiskelijalle Idättämö tarjoaa ennen kaikkea sparrausapua opinnäytetyön tekoon, vertaistukea sekä julkaisualustan. Kuljemme Idättämössä opinnäyte-projektin ajan rinnalla kommentoiden tutkimussuunnitelmaa, tarjoten valmiita lähdeaineistoja, vinkaten tutkimuskirjallisuudesta ja auttaen oikoluvussa opiskelijan oman tarpeen ja halun mukaisesti. Idättämön sparraajat eivät kuitenkaan korvaa korkeakoulujen omaa opinnäytetöiden ohjausta eikä Idättämöllä ole virallista roolia opintoihin tai valmistumiseen liittyen!

Opiskelijalta odotamme opinnäytetyön aihepiiristä julkaisuja, kuten blogikirjoituksia, raportteja, referaatteja sekä asiantuntijaluentoja Ajatuspaja Alkion keskustelutilaisuuksissa. Kirjoitukset ja opinnäytetyöt julkaistaan Ajatuspaja Alkion kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa tms. yhteisesti sopien.

Kun suunnittelet opinnäytetyön tekemistä, ole rohkeasti yhteydessä Idättämöön! Ajatuspaja Alkiolla ollaan uteliaita ja innostuneita monipuolisesti eri tieteenaloista, joten aiheesi todennäköisesti kiinnostaa meitä! Sparraajamme toimivat vapaaehtoisesti ja heillä on monipuolinen kokemus niin tutkimuksen teosta kuin yhteiskunnallisesta elämästä.

 
Lisätiedot:
Pauliina Maukonen
pauliina.maukonen@msl.fi