Alkiolainen ihmiskuva 2020-luvulla

Ajatuspaja Alkio on mukana muiden ajatuspajojen kanssa puolueiden ihmiskuvaa selvittävässä yhteishankkeessa. Tutkimme ihmisyyttä ja sen eri ilmenemismuotoja retorisen tutkimuksen avulla. Selvitystyön aikahorisontti on 2020-luku ja tulevaisuus.

Ajatuspaja Alkion työssä lähdeaineistona ovat 2000-luvulla laaditut Keskustan periaateohjelmat, puolueohjelmat, vaaliohjelmat sekä eri poliittiset linjaukset ja puolueen puheenjohtajien keskeiset puheet. Työn tuloksena syntyy julkaisu vuonna 2023.