Alkiolainen ihmiskuva, vol.2020

Ajatuspaja Alkio on mukana muiden ajatuspajojen kanssa puolueiden ihmiskuvaa selvittävässä yhteisessä hankkeessa. Ajatuspajojen yhteisvoimin toteutetaan laajempi keskustelutilaisuus vuoden 2022 aikana, mediajulkaisu sekä artikkelikokoelma eri puolueiden ihmiskäsityksistä. Kyseessä on hanke, joka selvittää ihmisyyttä ja siihen liitettäviä ilmiöitä puolueiden ohjelmien ja poliittisten linjausten kautta. Selvitystyön aikahorisontti on 2020-luku ja tulevaisuus.

Ajatuspaja Alkiossa ajatuspajojen ihmiskuvaa koskeva yhteisprojekti on lähtölaukaus alkiolaisen ihmisyysaatteen päivittämiseksi 2030-luvulle. Lähdeaineistona päivitystyössä ovat 2000-luvulla laaditut Keskustan periaateohjelmat, puolueohjelmat, vaaliohjelmat sekä eri poliittiset linjaukset sekä puolueen puheenjohtajien keskeiset puheet. Työn tuloksena syntyy julkaisu alkuvuodesta 2023.