Nuoret ja politiikan muutos 2020-2021

Kuva: Martu Väisänen.

Ajatuspaja Alkio jatkaa toisena toimintavuonnaan 2021 kansanvallan ja tasa-arvoisten poliittisten osallistumismahdollisuuksien edistämistä. Tämä on koettu ensiarvoisen tärkeäksi yhteiskunnallisen luottamuksen, yhteiskuntarauhan, poliittisen järjestelmän, puolueiden kuin myös demokratian jatkuvuuden kannalta.

Tutkimuskohteena ovat erityisesti nuoret 15-29- vuotiaat ja heidän demokratiatarpeensa ja -taitonsa sekä kansalaispätevyytensä.

Edustuksellisen demokratian laaja ja kansan parissa jopa syvenevä kriisi, samaan aikaan kuin sosiaalisessa mediassa eri keskustelupalstoilla vaaditaan suoraa demokratiaa, vaatii konkreettisia toimia poliittiselta järjestelmältämme. Puolueet ovat siinä keskeisessä roolissa.

Ajatuspaja Alkio kokoaa monialaisen, laajan puoluetutkimustiedon Suomesta ja muualta maailmasta yhteen ja jalostaa sieltä ja nuorten kanssa käytävistä teemahaastatteluista toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla poliittista järjestelmää voidaan kehittää vastaamaan erityisesti nuorten demokratiatarpeita. Lisäksi selvitämme nuorten äänestyskäyttäytymistä kuntavaaleissa ja näkemyksiä eri puolueista ja Euroopan unionista.

Tutkimushanke on jatkumoa vuonna 2020 Ajatuspaja Alkion julkaisusarjassa ilmestyneelle ”Taistelua valosta – nuoret ja politiikan tulevaisuus. Nuorten arvomaailma, kansalaistoimijuus ja puoluenäkemykset -tutkimushankkeen loppuraportti.” – selvitykselle.

Lisätiedot:
Pauliina Maukonen
pauliina.maukonen@msl.fi

Tutustu aiempaan nuorisoraporttiimme.

Ajatuspaja alkion julkaisuja 2/2020

Taistelua valosta – Nuoret ja politiikan tulevaisuus