Ajatuspaja Alkion syksy on reilun pelin politiikkaa ja paljon muuta

Ajatuspaja Alkio, Uutinen

Elokuun alussa aloitti liki 8 900 kunnanvaltuutettua työnsä. Joukossa on ensikertalaisia, kenelle luottamustehtävän hoito on uutta ja ihmeellistä. Vastuu painaa, opittavia asioita on paljon ja kuntakenttä on oma maailmansa. Pitkään politiikassa toimineet taas ovat ihmetelleet toimintakulttuurin muutosta, jossa kauniit sanat ja rakentava päätöksenteko ovat hautautuneet kaksinapaisuuden alle.

Ajatuspaja Alkio haluaa nostaa poliittisen kentän laidalla vihreän, juniorijalkapallosta tutun Fair play- kortin ja peräänkuuluttaa kuntapolitiikkaan reilun pelin sääntöjä. Tuotamme kuntapäätöksentekijöille eri näkökulmista koostuvan ja ajatteluun haastavan oppaan, jossa pureudutaan muuttuvaan kuntakenttään ja niin kutsutun uuden kunnan sisältöihin, parempaan päätöksentekokulttuuriin, kuntapolitiikan eri rajapintoihin eli luottamushenkilöiden, kunnan virkamiesten, henkilöstön, eri edunvalvontatahojen ja kuntalaisten väliseen yhteistyöhön ja sen mahdollistavaan luottamukseen.

Kuntapolitiikan Fair play- oppaassa pääsevät ääneen muun muassa tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Tuomas Kuhmonen, joka miettii tulevaisuuden kuntien menestystekijöitä ja sitä, miten heikkoudet ovat käännettävissä vahvuuksiksi eli miten omaa kotikuntaa ”brändätään”. Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen pohtii pitkäaikaisella johtajakokemuksellaan luottamuksen merkitystä ja yhteistyön edellytyksiä välillä tuulisessa virkamies- ja luottamusjohdon välimaastossa. Politiikan tutkija, Ajatuspaja Alkion Idättämön ”kasvatti” Klaara Tapper taas kannustaa kuntapäättäjiä luovuuteen päätöksenteossa – konsensuksen hakeminen ei aina kannata ja kompromissintekotaito taas on ehdoton edellytys luottamustehtävässä toimimiselle.

Nuorten osallisuutta ja merkitystä kuntapäätöksenteolle peräänkuuluttavat Kuntapolitiikan Fair Play-oppaassa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen ja nuorten osallisuuden asiantuntija Virva Viljanen. Osallisuuteen tuo kuntajohtamisen ja strategisen suunnittelun näkökulman Maaseudun Sivistysliiton osallisuuden ja kuntakumppanuuden kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juola, joka esittelee oppaassa käytännön keinoja parantaa kuntalaisten kuulemista ja osallisuutta. Kansalaisviestinnän ja Eurooppa-politiikan asiantuntija Jesse Jääskeläinen Eurooppalaisesta Suomesta taas peräänkuuluttaa kuntapolitiikkaan parempaa puhekulttuuria, jotta politiikka ei olisi niin luotaantyöntävää nuorten mielestä.

Kuntapolitiikan Fair play julkaistaan syksyllä 2021. Se ilmestyy kaikkien saataville Ajatuspaja Alkion julkaisusarjassa verkkojulkaisuna.

Syyskuussa julkaisemme myös kuntavaalikyselymme tulokset. Kysyimme kesällä kuntavaalien jälkeen 18-30 vuotiailta suomalaisnuorilta, miten ja millä perusteilla he äänestivät kuntavaaleissa? Nuorten äänestysaktiivisuuden ja poliittisen osallistumisen lisäksi halusimme selvittää äänestysaktiivisuuteen tai -passiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Kuntavaali on perinteisesti ollut Suomessa vaali, jossa on äänestetty tuttua henkilöä, ja jossa puoluepolitiikalla on pieni rooli. Toistaako historia itseään ja mistä nuoret löytävät tänä päivänä oman ehdokkaansa ja onko puoluetaustalla merkitystä äänestyspäätökselle?

Loppuvuodesta 2021 valmistuu politiikan keskikenttää ja sen tilaa koskeva selvityksemme. Yhteiskuntatieteiden tohtori, ministeri Seppo Kääriäisen johdolla on selvitetty poliittisen keskikentän tilaa, tehtävää ja roolia niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin Keski-Euroopassakin. Miten Suomen Keskusta rp asemoituu puoluekartalla eurooppalaisiin kanssasisariinsa nähden? Mitä puolueita luetaan keskusta- puolueisiin? Millaiselta keskustan tulevaisuus näyttää?

Syksyllä 2021 jatkamme edelleen keskustelutilaisuuksien järjestämistä. Koronan johdosta tilaisuudet järjestetään edelleen webinaareina. Syksyn aikana on luvassa keskustelua kaupunki- ja kulttuuripolitiikasta, arjen ympäristöteoista ja ekologisesta elämäntavasta, nuorten osallisuudesta, kompromissin ja konsensuksen välisestä jännitteestä politiikanteossa ja työn polarisoitumisesta. Lisäksi järjestämme seminaariviikonlopun 22.-24.10. keskikenttä- tutkimukseemme liittyen lokakuussa Alkio-opistolla Jyväskylän Korpilahdella. Lauantaipäivän ohjelma 23.10.on avoin kaikille kiinnostuneille ja politiikan harrastajille.

Seuraa kotisivujamme, Ajatuspaja Alkiota Facebookissa ja tilaa uutiskirjeemme, jotta pysyt ajantasalla tilaisuuksistamme.