Kansanvaltaa pitää laajentaa

Ajatuspaja Alkio, Osallisuus, Blogi

Ikäluokkien pienentyminen ja kansalaisten ikääntyminen vinouttaa demokratian toteutumista, todettiin Ajatuspaja Alkion ensimmäisessä webinaarissa “Äänen käytön suosio ja suunta” keskiviikkona 16.9.2020. Pienemmät eli samalla nuoremmat sukupolvet eivät koe mahdollisuutta vaikuttaa äänestämällä, koska ikärakenne ei ole heidän puolellaan.

Webinaarissa pohdittiin äänestämistä nuorten osallisuuden, digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien ja esteettömyyden kautta. Äänestysaktiivisuutta nostaisivat webinaariin osallistujien mielestä nettiäänestämisen käyttöönotto, poliittisen viestin pukeminen selkeään ja helposti ymmärrettävään muotoon sekä äänestyspaikan saavutettavuus ja sijainti. Nuoret tulisi ottaa mukaan äänestyspaikkojen suunnitteluun, kuten Allianssi ry on esittänyt.

Äänestystavan ja -paikan lisäksi tulee miettiä, millaisia vaatimuksia ehdokkaana olemiselle on nyt ja tulevaisuudessa. Tuleeko rimaa nostaa vai laskea vai kenties poistaa kokonaan? Suora demokratia tai nk.”tinder-äänestäminen”, jossa ehdokas tai asia tulevat iholle ja johon on helppo pintapuolisesti reagoida tykkäämällä, joukkoistavat kyllä suuria massoja ja diginatiiveja, mutta vahvistavat samalla kansanvallan eriytymiskehitystä.

Osallisuuden kokemus on tärkeää yhteiskuntarauhan kannalta ja siksi kansanvaltaa tulee laajentaa eikä kaventaa. Nykyinen tilanne, jossa politiikka nähdään lähinnä yhteiskunnan hyväosaisten harrastuksena samaan aikaan kuin iso osa kansalaisista ei pääse edes kiinni yhteiskuntaan, on kestämätön demokraattiselle poliittiselle järjestelmälle.

Webinaarin alustajina toimivat kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll Aalto yliopistosta, VTT Hanna Wass Kansalaisuuden kuilut ja kuplat BIBU-tutkimushankkeesta, nuorten osallisuuden asiantuntija Virva Viljanen Nuorten kattojärjestö Allianssista sekä Demokratia ja vaalit-yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson Oikeusministeriöstä. Webinaariin osallistui kansalaisyhteiskunnan toimijoita yli puoluerajojen. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta ja erinomaisesta keskustelusta.

(Blogi on julkaistu Maaseudun Sivistysliiton sivuilla 16.9.2020.)