Kohti parempaa päätöksentekoa

Ihmisillä on tarve puhua. Kun koronavuosi 2020 eristi meidät läheisistämme ja arjen tutuista yhteisöistä, menetettyä aikaa ja sosiaalisuutta on otettu kaksin verroin takaisin vuonna 2021. Tämä puhumisen ja yhteenkokoontumisen tarve on näkynyt myös Ajatuspaja Alkion toiminnassa.

Järjestimme keskustelutilaisuuksia eli webinaareja palveluiden hajasijoittamisesta, arjen ilmastoteoista, iskunkestävästä ja vastustuskykyisestä Suomesta sekä poliittisen keskikentän tilasta ja tulevaisuudesta. Juhlistimme Alkion yhden vuoden ”taaperoikää” kolmen keskustelutilaisuuden sarjalla, jossa pohdittiin poliittisten ajatuspajojen yhteiskunnallista roolia ja tiedolla johtamista, poliittisen kielenkäytön muutosta populismin suuntaan sekä uppouduimme alkiolaisuuden ytimeen Santeri Alkion henkilöhistorian kautta. Nuorisotutkimustemme tuloksia jalkautimme omissa webinaareissamme, mutta osallistuimme myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun eri tutkimus- ja järjestöfoorumeilla.

Kiitos kaikille yli 800 henkilölle, keiden kanssa saimme vaihtaa ajatuksia näissä liki 20 tilaisuudessa kuluneen vuoden aikana. Suuret kiitokset myös webinaaritilaisuuksien aiheita esittäneille. Toivottavasti olemme pystyneet vastaamaan toiveisiinne?

Tiedolla johtamisen merkitys kasvaa edelleen poliittisessa päätöksenteossa. Tarvetta on entisestään korostanut Suomen historian suurin hallinnollinen uudistus eli sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtyminen kuntien vastuulta perustettavan aluehallinnon eli maakuntien vastuulle. Kesäkuun kuntavaaleissa valitut uudet kuntapäättäjät ja tammikuun 2022 vaaleissa valittavat aluevaltuustojen jäsenet ovat paljon vartijoina. Heidän vastuullaan on johdattaa kunnat perustehtävänsä eli kuntalaisten hyvinvoinnin ja kuntien elinvoimaisuuden äärelle, pitää huolta hyvinvointialueiden sote-palveluiden säilymisestä asukkaiden näkökulmasta lähipalveluina sekä uudistaa poliittista ja hallinnollista kulttuuria vastaamaan 2020-luvun tarpeita.

Ajatuspaja Alkio haluaa kulkea kuntapäättäjien ja valittavien aluvaltuutettujen rinnalla tiedolla johtamisen tarpeissa ja politiikan kulttuurinmuutoksessa. Vuoden vaihteessa ilmestyvä Kuntapolitiikan Fair play- artikkelikokoelmamme tarjoaa avaimia poliittisen toiminta- ja päätöksentekokulttuurin kehittämiseen dialogisuuden, turvallisen keskustelukulttuurin, poliittisen luottamuksen sekä tulevaisuuden näkökulmista. Juniorijalkapallosta tuttu ”reilu pelaaminen” on mielestämme aika palauttaa myös politiikan pelikentille. Tämä työ jatkuu näkyvästi myös ensi vuonna.

Rinnalla kulkemisen merkitys korostuu poliittisen päätöksentekijän yksinäisessä ja usein tuulisessakin arjessa. Kiitämme lämpimästi tilaisuuksistamme ja toiminnastamme saamaamme palautetta ja sitä, että olemme voineet olla teille hyödyksi tärkeässä työssänne. ”Vihdoinkin korkeatasoisempaa ajattelua”, ”Ajankohtaista ja mielenkiintoista”, ”Teoreettiset pohdinnat avartavat päivänpolitiikan ajattelua” ja ”Monipuolinen ja raikas” ovat suoria lainauksia ja osoituksia siitä, että toiminnallamme on tarkoitus. Olemme pystyneet tarjoamaan väylän alkiolaisittain ajatteleville yli puoluerajojen.

Palautteenne perusteella kehitämme edelleen toimintaamme. Pidämme tulevanakin vuonna kiinni yhteiskunnallisesta palvelulupauksestamme:

Ajatuspaja Alkio tukee kansalaisten parempaa tieto-osallisuutta ja kansalaispätevyyttä keinoinaan tutkittu tieto, keskustelutilaisuudet, poliittiset avaukset ja viestintä.

Käynnistimme keväällä 2021 VTT, ministeri Seppo Kääriäisen johdolla laajan poliittista keskikenttää koskevan selvityksen, jonka julkaisu ajoittuu heti alkuvuoteen 2022. Poliittisen keskikentän tilaa ja tulevaisuuden näkymiä pohdimme myös jatkossa. Lisäksi aloitamme kaksi uutta projektia, jossa selvitämme nk.keskiluokan olemusta, arvostuksia, elämäntapaa ja merkitystä puolueiden tulevaisuudelle sekä alkiolaista ihmiskuvaa 2020-luvulla. Ihmiskuva- tutkimus liittyy ajatuspajojen yhteiseen projektiin, jossa ihminen halutaan palauttaa politiikan keskiöön. Näiden lisäksi Idättämö jatkaa elämäänsä eli tarjoamme aineistoa ja tutkimuksenteon vertaistukea opinnäytetöitä tekeville opiskelijoille eri korkeakouluissa.

Kiitos vuosi 2021! Maaseudun Sivistysliiton yhteydessä on ollut ilo osallistua yhteiskunnan sivistysperustan uudistamiseen lisäämällä tieteen ja kansalaisten välistä vuoropuhelua tuomalla yhteen päättäjiä, asiantuntijoita ja muita yhteiskunnan toimijoita. Työ jatkuu.