Ajatuspaja Alkio järjesti 19.8.2021 webinaarin otsikolla ”Tuoko palveluiden hajasijoittaminen alueille elinvoimaa?” Tilaisuudessa käsiteltiin aluepolitiikkaa monesta kulmasta, joista yksi oli viestinnän suunnittelijamme Kaisa Oinas-Panuman pro gradu-työn esittely.

Videon aluksi tutkimuskoordinaattori Pauliina Maukonen kertoo hieman tilaisuuden luonteesta. Oinas-Panuman pro gradu (2021) pureutui paitsi aikasidonnaisten hajasijoittamisen ja alueellistamisen teoreettisiin kulmiin, myös Kuhmon kaupunkiin alueellistettuun Maahanmuuttovirastoon (Migrin) ja toimenpiteen vaikutuksiin. Hänen mukaansa alueellistamistoimen voi nähdä onnistuneen Kuhmossa ja kuhmolaisten pitävän alueellistamisesta, vaikka alueellistaminen ja hajasijoittaminen näyttäytyvätkin sekavina käsitteinä.

Oinas-Panuma (2021): Aluepolitiikan muuttuva väline – hajasijoittaminen/alueellistaminen pikkukaupungissa https://erepo.uef.fi/bitstream/handle…
Ikonen & Reina (2019): Valtio alueiden, alueet valtion voimavarana – Alueellistamisesta paikkariippumattomaan työhön : Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla -selvityshenkilöhankkeen loppuraportti