Nuorten kuntavaalikysely 2021 (raportti)

Tutkimus, Julkaisu

Nuorten kuntavaalikysely 2021 – raportti keskeisistä tuloksista

Ajatuspaja Alkion vuonna 2020 alkaneen työn yksi keskeinen kivijalka on ollut nuorten poliittinen osallistuminen ja sen edistäminen. Olemme selvittäneet nuorten yhteiskunnallista osallisuutta, demokratiataitoja, arvomaailmaa sekä puoluenäkemyksiä.

Selvitimme kyselytutkimuksen avulla välittömästi 13.6.2021 pidettyjen kuntavaalien jälkeen nuorten äänestyskäyttäytymistä. Mitä asioita nuoret pitivät tärkeinä ehdokasvalinnassa ja äänestyspäätöksessä? Mistä he saivat tukea äänestyspäätökselleen ja minkä puolueen ehdokasta he äänestivät?

Kyselyymme vastasi 1007 iältään 18-30 -vuotiasta nuorta. Kysely toteutettiin aikavälillä 14.6. – 24.8.2021 yhteistyöstä Aula Research Oy:n kanssa.

Keskeiset tulokset on koottu oheiseen raporttiin / työpaperiin. Tutkimusaineisto on huomattavasti laajempi kuin tässä raportissa esitetyt keskeiset tulokset ja havainnot. Jos sinua kiinnostaa joku tietty teema nuorten kuntavaaliäänestämiseen liittyen, otathan yhteyttä. Autamme mielellämme.