Ajatuspaja Alkion nuorisotutkimus julkaistiin: Alkiolaiset arvot ovat yhä voimissaan

Ajatuspaja Alkio, Nuorisotutkimus, Uutinen

Peräti 78% nuorista on sitä mieltä, että peruspalvelut, kuten koulu ja terveydenhoito on turvattava myös harvaan asutuilla alueilla. Puoluetausta ei vaikuttanut nuorten mielipiteeseen. Kaikkien myönteisempiä asialle olivat naiset, joista peräti 86% piti koko maan kattavia palveluista tärkeinä.

Tulos käy ilmi Ajatuspaja Alkion ”Taistelua valosta- Nuoret ja politiikan tulevaisuus”-raportista, joka on julkaistu kokonaisuudessaan tänään. Ajatuspaja Alkio selvitti nuorten arvomaailmaa, kansalaistoimijuutta ja puoluenäkemyksiä laajassa kyselytutkimuksessa syksyllä 2020. Tutkimuksen aineisto kerättiin korona-pandemian aikana, jolloin peruspalvelut ja tarve on tullut monelle nuorelle lähemmäksi kuin aikoihin. Kun hätä on suurin, on avun löydyttävä läheltä.

Nuoret eivät hyväksy palvelutasoltaan eri tasoisia kuntia

Reilu puolet kyselyyn vastanneista nuorista myös katsoo, että ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa ja saada peruspalveluita, vaikka se nostaisi kaikkien suomalaisten verotusta. Ainoastaan Kokoomusta äänestävistä nuorista lähes kolmannes oli väittämästä eri mieltä.

Nuorten mielipiteitä selittää se, että nuoret ovat syntyneet hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa verotuksen merkitys on sisäistetty hyvin. Nuorten elämä ei ole ainoastaan kotipaikkakuntaan sidottua, vaan opiskelut ja muu elämäntilanne johtavat helposti paikkariippumattomaan, liikkuvaan elämäntapaan. Nuorten viesti tuleville kuntapäätöksentekijöille on selvä – palvelut eivät saa karata kuntalaisten ulottumattomiin. Nuoret eivät myöskään hyväksy palvelutasoltaan eri asteisia kuntia.

Aktiivimalli sai tukea nuorilta

Peräti 63% nuorista suhtautui myönteisesti väittämään, että sosiaaliturvan ja -tukien vastineeksi yhteiskunnan pitäisi vaatia ihmiseltä aktiivisuutta, kuten hakea työtä tai kehittää itseään. Tämä tuli tutuksi pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella nk.aktiivimallina. Myötämielisempiä nuorisokyselyssä olivat Kokoomuksen ja Perussuomalaisten kannattajat.

Alkiolaiset arvot ovat edelleen voimissaan – Keskusta on puolueena nuorille vieras

Ajatuspaja Alkion kyselytutkimuksessa kysyttiin myös nuorten näkemyksiä kaupungistumisesta, maahanmuutosta, ilmastonmuutoksesta, ihmisten välisestä yhdenvertaisuudesta, omistamisesta ja sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta. Vaikka vihreiden ja perussuomalaisten arvot saivatkin kyselytutkimuksessa kannatusta nuorilta ja Keskusta näyttäytyi nuorille vieraana, on nuorten arvomaailmassa silti paljon alkiolaisuutta jäljellä. Tämä näkyi kyselytutkimuksessa palveluita, yhteisöllisyyttä, ihmisyyttä sekä sosiaaliturvaa ja talouskasvua koskevissa kysymyksissä.

Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä 18.8.2020-4.9.2020. Kyselyyn vastasi 1028 iältään 15-29 vuotiasta nuorta. Otos on painotettu ja kiintiöity siten, että se edustaa 15-29 vuotiaita suomalaisia iän, sukupuolen ja maakunnan (pl.Ahvenanmaa) mukaan. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.

Raportti on ladattavissa kokonaisuudessaan Ajatuspaja Alkion kotisivuilta.

Lisätiedot:

Pauliina Maukonen
tutkimuskoordinaattori, Ajatuspaja Alkio
p.050-573 5353