Arkinuukailu – arjen kohtuutaloutta?

Ajatuspaja Alkio, Uutinen

Kohtuus ja nuukuus ekologisen elämäntavan keskiössä

Globaalit kriisit ovat luoneet painetta niin ekologiselle, sosiaaliselle kuin taloudelliselle kestävyydelle. Talousajattelu on laajassa yhteiskunnallisessa murroksessa myös meillä Suomessa.

Julkaisimme kesällä ensimmäisen tutkimusraportin Kolmannen tien kohtuutalous – tutkimushankkeessa. Sen tavoitteena oli nostaa kohtuutalouden vaihtoehto poliittiseen keskusteluun, lähtökohtana etenkin oikeudenmukaisuuden sekä myös muun muassa omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kysymykset. Raportin näkökulmana oli systeemitaso, ei niinkään kuluttamiseen liittyvät ilmiöt.

Jatkoimme kestävän elämäntavan etsintää, mutta tällä kertaa arjen ja kulutustottumusten tasolla. Maaseudun Sivistysliiton ympäristötiimi keräsi esimerkkejä ihmisten arkinuukailusta. Kysely toteutettiin Maaseudun Sivistysliiton kotisivuilla 23.1.–31.5.2023. Kyselyyn vastasi 153 henkilöä. Vastauksia eli arkinuukailuvinkkejä saatiin kaiken kaikkiaan 512 kappaletta.

Kokosimme Ajatuspaja Alkiossa saadut vinkit Arkinuukailu- raportiksi tutkimusassistenttimme, sosiologian opiskelija Savu Kallion toimesta. Raportti on julkaistu kotisivuillamme ja se sisältää seuraavat vinkkiosiot:

  • Liikkuminen
  • Lämmitys ja energia
  • Ruoka ja tekstiili
  • Muu kulutus ja vapaa-aika
  • Muut arkinuukailu vinkit ja ideat

Lisätiedot