Etätyö asettaa työssä käyvät eriarvoiseen asemaan

Ajatuspaja Alkio, Uutinen

Etätyö on keskiluokkaan kuuluvien etuoikeus

Etätyöstä on tullut koronan myötä keskiluokkaan kuuluvien etuoikeus. Keskiluokasta peräti 24 % tekee töitä kokonaan tai lähes kokonaan etänä ja 45 % osittain etänä, kun muun työssäkäyvän väestön osuudet jäävät 10 ja 19 prosenttiin. Muulle työssä käyvälle väestölle etätyö ei ole mahdollista työn luonteen tai työnantajan joustamattomuuden takia. Tämä voi herättää katkeruutta ja kiihdyttää työelämän eriarvoistumista.

Keskiluokkaan kuuluvista jopa 40 prosenttia on alkanut myös arvostaa koronan myötä mahdollisuutta sovittaa työ ja vapaa-aika yhteen paremmin. Tämä näkyy mm. asenteessa monipaikkaisuuteen. Tulokset käyvät ilmi kyselytutkimuksestamme ”Huoleton keskiluokka – tutkimus suomalaisten kokemasta yhteiskunnallistaloudellisesta epävarmuudesta”, joka julkaistiin viime viikolla. Kyselytutkimuksessamme selvitettiin, mistä keskiluokkaan kuuluvat haaveilevat, mikä heitä huolestuttaa ja miten korona on muuttanut arvostuksia?

Tulokset selittyvät keskiluokan rakenteella, joka on koulutettua ja paikkariippumattomaan asiantuntijatyöhön painottuvaa. Työ on tärkeä osa elämänsisältöä ja he tekisivät työn kaltaisia asioita mielellään muutoinkin, myös vapaa-ajalla. Muulle väestölle työ näyttäytyy enemmän rahan ansaitsemisena, joka mahdollistaa muun elämän, kertoo tutkimuspäällikkö Jussi Westinen tutkimuksen suorittaneesta Taloustutkimus Oy:stä.

Koulutus on keskiluokkaan kuuluville vahva osa identiteettiä. Tulos sopii hyvin yhteen keskiluokkaisuuteen liitetyn tavoitteellisuuden ja elämässä eteenpäin pyrkimisen kanssa.

Puoluekanta tosin mutkistaa asenteita. Ylivoimaisesti vähiten ylpeyttä koulutus- ja urapolkua kohtaan tunnetaan ei-keskiluokkaisten perussuomalaisia äänestävien keskuudessa eikä siihen ole paloa myöskään keskiluokkaisten perussuomalaisten keskuudessa. Keskustan kannattajat ovat ainoa ryhmä, jotka ovat yli luokkarajojen tasaisen ylpeitä työstään ja koulutuksestaan.

On ilo huomata, että koulutuksen arvostaminen ja ”luterilainen työmoraali” eli se, että ihminen palvelee lähimmäistään ja yhteiskuntaa työn kautta, ovat Suomessa edelleen voimissaan. Kaikki työ on arvokasta tehdäänpä se sitten etänä kesämökiltä tai toimistosta käsin, painottaa tutkimuspäällikkömme Pauliina Maukonen.

Kyselytutkimuksessamme selvitettiin myös, mitä asioita keskiluokkaan kuuluvat arvostavat ja mitä he ajattelevat mm. sosiaalisesta eriarvoisuudesta, perustulosta, koulutuksesta, Suomen suunnasta ja omasta tulevaisuudestaan muuhun työikäiseen väestöön verrattuna. Selvitimme myös keskiluokan puoluenäkemyksiä.

Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä 7.6.2022 – 14.6.2022. Kyselyyn vastasi 2694 henkilöä. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.

Lisätiedot:
Pauliina Maukonen
tutkimuspäällikkö, Ajatuspaja Alkio
pauliina.maukonen@msl.fi
p.050-573 5353

Jussi Westinen
tutkimuspäällikkö, Taloustutkimus Oy
jussi.westinen@taloustutkimus.fi
p.040-833 5799