Eurooppalainen selvitys: Työ ja toimeliaisuus suomalaisen poliittisen keskustelun ytimeen

Ajankohtaista maailmalta, Tutkimus, Uutinen

Kolmannen tien politiikalle on tilausta

Eurooppalaisilla keski- ja liberaalipuolueilla on paljon annettavaa Suomen poliittiselle keskustelulle. Näin voisi vetää yhteen tutkija, YTT Pekka Väisäsen tutkimusta ”Reppumatkalla liberaalissa Euroopassa – ideoita Suomen poliittiselle keskustelulle”. Kulttuurisista ja historiallisista eroista ja yhdyskuntarakenteiden ja poliittisen ilmaston erilaisuudesta huolimatta kaikkien raportissa esiteltyjen puolueiden (Ranskan LREM, Iso-Britannian Liberaalidemokraatit, Suomen ja Ruotsin Keskusta sekä Tanskan ja Norjan Venstre) ohjelmissa on elementtejä, joita kannattaisi soveltaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja päätöksentekoon.

Työn ympärille keskittyy nyky-yhteiskunnassa uusia ilmiöitä ja arvoasetelmia, joten voimme puhua jälleen työn murroksesta. Tästä syystä halusin keskittyä raportissani työn tematiikkaan ja yrittämiseen, YTT Pekka Väisänen kertoo.

Sosiaaliturva ei voi olla työtä kiinnostavampi vaihtoehto. Konkreettinen ehdotus on esimerkiksi jokaiselle kansalaiselle kuuluva Y-tunnus, joka voisi edistää yrittäjyyttä ja yhteiskunnallista aktiivisuutta. Toisaalta myös kansainväliset ja alueelliset konfliktit on otettava huomioon työn tematiikkaa pohtiessa. Omalla hyvälläkin työpanoksella tai yrityksen menestymisellä ei ole lopulta merkitystä, jos kansainvälinen konflikti seurauksineen pyyhkäisee markkinat alta.

Selvitys keskittyy työn lisäksi myös muihin ajankohtaisiin ja Euroopan laajuisiin teemoihin. Raportissa käsitellään talouskasvua, kestävää yhteiskuntarakennetta, energiaomavaraisuutta, huoltovarmuutta ja ruuantuotannon omavaraisuutta koulutuksellisten ja sivistyksellisten teemojen rinnalla. Väisänen ehdottaa esimerkiksi pienydinvoimaloita vaihtoehtona turvaamaan Suomen energiahuoltoa Iso-Britannian tapaan.

Edellä mainittujen lisäksi raportissa pohditaan myös tasavaltalaisuuden olemusta ja käsitettä. 

Pekka Väisänen on kirjoittanut ajattelua ja ideoita herättävän raportin innoittajanaan Emmanuel Macronin harjoittama politiikka Ranskassa. Julkaisua voisi kuvailla 2020-luvun työn ja toimeliaisuuden reformiksi kolmannen tien politiikan kautta. Raportti tuskin jättää ketään politiikan seuraajaa kylmäksi, Ajatuspaja Alkion tutkimuspäällikkö Pauliina Maukonen kiittelee.

Selvityksen tavoitteena on laajentaa poliittisen keskustelun narratiivia ja huomioida mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä poliittisten kulttuurien välillä. Työ ei ole varsinaisesti komparatiivinen tutkimus, vaan enemmänkin murros- ja aikalaisanalyysi poliittisesti vaikeasta ajastamme sekä aatteiden ja poliittisten tavoitteiden paikasta moninaisella, alati murroksessa olevalla pelikentällä.

Lisätiedot:

Tutkija, YTT Pekka Väisänen
pekkavaisanen15@gmail.com
p.045-187 8097