Kansalaiset eivät arvosta politiikan somekeskusteluja eivätkä poliitikkojen somejulkisuutta

Tutkimus, Uutinen

Kansalaiset eivät arvosta juurikaan netin eri keskustelupalstoilla ja somessa käytävää yhteiskunnallista keskustelua, kertoo Ajatuspaja Alkion tuore kansalaiskysely.

Esimerkiksi 42 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Facebookissa käytävä poliittinen keskustelu on joko erittäin tai melko huonoa. Kelvollisena sitä piti vain vajaa 10 % vastaajista. Kyselytutkimuksessa selvitettiin, millaista puhetta ja toimintaa kansalaiset poliitikoilta ja puolueilta odottavat ja arvostavat.

Suomalaiset arvostavat kyselyn perusteella eniten johdettua poliittista puhetta. Peräti 42 % vastaajista piti television ja radion keskusteluohjelmia hyvänä alustana yhteiskunnalliselle keskustelulle. Myös eduskunnassa käytävää keskustelua arvostettiin.

Tulos kertoo kansalaisten turhautumisesta kärjistyneeseen poliittiseen keskustelukulttuuriin, jota sosiaalisen median eri alustat ovat täynnä. Turvalliselle yhteiskunnalliselle keskustelutilalle on nyt jos koskaan tarvetta, toteaa Ajatuspaja Alkion tutkimuspäällikkö Pauliina Maukonen.

Kansalaiset eivät kyselyn perusteella arvosta myöskään politiikan julkisuuspuolta. Poliitikkojen nopeaa reagointia ja kannanottamista sosiaalisessa mediassa ja muussa julkisuudessa arvosti vain 6 % vastaajista. Poliitikkojen muuta kuin politiikkaan liittyvää julkisuutta arvosti niin ikään vain 7 % vastaajista.

Kiinnostavaa on, että monet eduskuntavaaleissa ääniharavoiksi nousseet keräsivät kuitenkin kannatusta nimenomaan kärjekkäillä twiiteillä ja TikTok-videoilla. Kertooko tämä siitä, että äänestystilanteessa tunteet ja populistinen viesti vievät, vaikka äänestäjät kertovat arvostavansa enemmän asiapitoista ja perinteisillä foorumeilla käytävää poliittista keskustelua, pohtii dosentti, yliopistonlehtori Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta.

Politiikan puhekulttuurin kärjistyminen näkyy tutkimuksessa. Peräti 68 % vastaajista oli sitä mieltä, että politiikan puhekulttuuri on kärjistynyt viimeisen viiden vuoden aikana.

Ajatuspaja Alkion kansalaiskyselyyn vastasi 1049 henkilöä. Kyselyllä selvitettiin, millaista puhetta ja toimintaa kansalaiset poliitikoilta ja puolueilta odottavat ja arvostavat. Kysely toteutettiin aikavälillä 6.6. – 21.6.2023 Aula Research Oy:n toimesta.