Keskustan kannattajat humaaneja, kovat arvot yhdistävät perussuomalaisia ja kokoomuslaisia

Tutkimus, Uutinen

Keskustan kannattajilla on keskustaoikeistolaisessa kehyksessä verrattain avarakatseiset näkemykset ihmisistä ja suomalaisuudesta. Keskustan kannattajilla on humaanimpi maailmankuva verrattuna erityisesti perussuomalaisiin, mutta tiettyjä eroja syntyy myös kokoomuksen kannattajiin. Ajatuspaja Alkion tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä suomalaisuudesta, maahanmuutosta ja kotimaisuudesta.  

Keskustan kannattajat kokevat Kokoomuksen kannattajia useammin, että kaikki ihmiset maailmassa ovat pohjimmiltaan hyvin samanlaisia. Lisäksi Keskustan kannattajat ajattelevat Kokoomuksen ja myös SDP:n kannattajia useammin, että köyhistä maista Suomeen muuttavat ovat työteliäämpiä kuin niin sanotut kantasuomalaiset.

Perussuomalaisten näkemykset taas heijastavat takertumista vaaleaihoiseen, perinteiseen Suomeen, joka ei saisi muuttua maailman muuttumisen mukana.

Karkeasti viidesosalla perussuomalaisten kannattajista on äärimmäisen poissulkeva ajatusmaailma, ja vastaavasti noin viidesosa suhtautuu jossain määrin myötämielisesti muualta tuleviin ihmisiin. Väliin jäävällä 60 prosentilla on hyvin kielteinen suhtautuminen erilaisuuteen koko äänestäjäkuntaan verrattuna.

Osa perussuomalaisten kannattajista asettaa suomalaisuudelle etnisesti hyvin rajoittavia kriteereitä, kuten ihonväri tai ulkonäkö. Myös vanhempien ja isovanhempien on pitänyt syntyä Suomessa, jotta henkilö mielletään suomalaiseksi, kertoo tutkimuspäällikkö Pauliina Maukonen Ajatuspaja Alkiosta.

Sosiaalidemokraattien, kokoomuksen ja keskustan kannattajat suhtautuvat myönteisemmin työperäiseen maahanmuuttoon kuin perussuomalaisten kannattajat, jotka haluavat työllistää ensin omat, niin sanotut kantasuomalaiset työttömät. Suomalaisesta työstä perussuomalaisten kannattajat eivät kuitenkaan ole valmiit maksamaan juurikaan lisähintaa.

Suomalaiset ensin –ajatus unohtuu siis viimeistään kaupassa ostoskärryä täyttäessä. Tämä herättää tietysti näin vaalien alla kysymyksen siitä, millaista hyvinvointia perussuomalaiset pystyvät tarjoamaan? Myös kokoomuksen kannattajista löytyy samoin ajattelevia. Yllätys taas ei ole se, että keskustan kannattajat ovat tässäkin kyselyssä muita valmiimpia maksamaan suomalaisesta ruoasta ja työstä enemmän, Maukonen toteaa.

Kyselytutkimus toteutettiin Taloustutkimus Oy:n kanssa ajalla 13.1.-18.1.2023. Siihen vastasi 2681 henkilöä. Tutkimus on osa Alkion keskiluokkatutkimusten sarjaa.