SDP ja Keskusta ovat nuorten yleispuolueet

Nuorten suosituin puolue kesäkuun 2021 kuntavaaleissa oli vihreät. Viidennes eli 20 % nuorista kertoi äänestäneensä kuntavaaleissa vihreitä. Tämä kävi ilmi Ajatuspaja Alkion äänestäjäkyselyssä, joka tehtiin 18–30-vuotiaille nuorille heti kesäkuun 2021 kuntavaalien jälkeen.

Toiseksi suosituin puolue oli perussuomalaiset 19 % kannatuksella ja kokoomus 18 % kannatuksella. Kisa nuorten suosikkipuolueesta oli tiukka. Keskustaa äänesti 7 % kyselyyn vastanneista nuorista.

Keskustan kannatus oli kuntavaaleissa vanhemmissa ikäryhmissä selvästi nuoria korkeammalla tasolla. Keskustaa äänesti kaikkiaan 14,9 % suomalaisista.

Äänestäjäkyselyn perusteella nuorten yleispuolueiksi nousevat Keskusta ja SDP. Näitä puolueita äänestäneet nuoret pitivät äänestyspäätöksessään tärkeinä erilaisia teemoja. Muilla puolueilla oli selkeämpi profiili yksittäisissä asiakysymyksissä.

– Keskustan kuntavaalikannatukseen vaikutti varmasti puolueen huono imago. Tavoitteet jäivät nyt imagon jalkoihin eikä Keskustaan ollut helppo samaistua, pohtii tutkimuskoordinaattori Pauliina Maukonen Ajatuspaja Alkiosta.

Kokoomus ja perussuomalaiset olivat talouskysymyksiä painottaneiden nuorten suosikkipuolueita. Vihreitä äänestivät ympäristö- ja ilmastoasioita sekä yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa tärkeinä pitävät nuoret. Sosiaali- ja terveyspalvelut koettiin yleisesti tärkeimmäksi äänestyspäätökseen vaikuttaneeksi teemaksi.

Puoluekannatus on niin ikään jakaantunut perussuomalaisten ja vihreiden välille. Miehet kannattavat perussuomalaisia ja naiset vihreitä. Perussuomalaisia kertoi kuntavaaleissa äänestäneensä 32 % kantansa kertoneista miehistä ja 7 % naisista. Vihreitä taa äänesti 29 % naisista ja 11 % miehistä. Muiden puolueiden osalta kannatuksessa ei ollut merkittävää eroa sukupuolten välillä.

Ajatuspaja Alkio selvitti kuntavaalikyselyssä myös nuorten kakkosvaihtoehtoja puolueiksi. Viidennes nuorista oli sitä mieltä, että heillä oli vain yksi puolue, jota äänestää. Keskustaan tunnettiin vetoa kokoomuksesta, SDP:sta sekä perussuomalaisista.

Potentiaalisia äänestettäviä puolueita nuorille olivat SDP, vihreät ja kokoomus. Nukkuvien potentiaalisin puolue, jota äänestää, oli perussuomalaiset.

Ajatuspaja Alkion äänestäjäkysely toteutettiin 18 – 30 – vuotiaille nuorille aikavälillä 14.6. – 24.8.2021. Kyselyyn vastasi 1007 henkilöä. Otos edustaa 18–30-vuotiaita suomalaisia iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan painotettuna ja kiintiöitynä. Virhemarginaali on enintään 3 %. Kyselyn toteutti Aula Research Oy. Tutkimusraportti ilmestyy kokonaisuudessaan Ajatuspaja Alkion sivuille syksyn 2021 aikana.

Lisätiedot:

Pauliina Maukonen
tutkimuskoordinaattori, Ajatuspaja Alkio
pauliina.maukonen@msl.fi
p.050-573 5353