Onko kohtuutalous vaihtoehto?

Tutkimus, Uutinen

Globaalit kriisit ovat luoneet painetta niin ekologiselle, sosiaaliselle kuin taloudelliselle kestävyydelle. Talousajattelu on yhteiskunnallisessa murroksessa myös meillä Suomessa.

Euroopan parlamentissa järjestettiin vallitsevaa talouskasvumallia kriittisesti tarkasteleva Beyond Growth 2023 -konferenssi viime toukokuussa. Siinä niin kutsuttu kohtuutalous (degrowth) nousi keskeiseen asemaan varteenotettavana talousideana. 

Ajatuspaja Alkio on julkaissut ensimmäisen tutkimusraportin Kolmannen tien kohtuutalous – tutkimushankkeessa. Sen tavoitteena on nostaa kohtuutalouden vaihtoehto poliittiseen keskusteluun, lähtökohtana etenkin oikeudenmukaisuuden sekä myös muun muassa omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kysymykset. Tutkimushankkeen päätavoitteena ei ole niinkään selvittää yksilöiden tai yhteisöjen roolia, vaan pohtia ja esittää systeemitason muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ensimmäisessä, nyt julkistettavassa raportissa kartoitetaan kohtuutalousajattelun lähtökohtia ja esitettyjä osapolkuja, miten kohtuutalouteen päästäisiin. Jatkoraporteissa syvennetään valikoituja aihepiirejä.

”Kohtuutalouden vaihtoehto – talousajattelun uusi aika nousemassa globaalien kriisien keskeltä” – raportin julkistamistilaisuus järjestetään ti 22.elokuuta. Tutkimusta esittelee ja laajempaan keskusteluun virittää tutkija HTT, KTT, dosentti Susanna Myllylä (susanna.myllyla@msl.fi). Kommenttipuheenvuoron käyttää Helsingin yliopiston dosentti, HTT Jukka Hoffren.

Tutkimusraportti on julkaistu Ajatuspaja Alkion julkaisusarjassa verkkojulkaisuna ja se on ladattavissa maksutta kotisivuiltamme: https://ajatuspajaalkio.fi/material/kohtuutalouden-vaihtoehto/