Susanna Myllylä Ajatuspaja Alkion tutkijaksi

Ajatuspaja Alkio, Tutkimus, Uutinen

Ajatuspaja Alkion tutkijaksi ”Kolmannen tien kohtuutalous” -projektiin on valittu HTT, KTT, ympäristöpolitiikan dosentti Susanna Myllylä.

Myllylä on erikoistunut aluetieteeseen, ympäristöoikeudenmukaisuuteen ja paikallisyhteisöjen oikeuksiin erityisesti luonnonvarakysymyksissä. Hän on ympäristöpolitiikan dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja on tehnyt akateemisen uran pääosin Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa mm. yhteiskuntapolitiikan professorin sijaisena. 

Susanna Myllylän aiemmat tutkimukset ovat käsitelleet kestävyyssiirtymää mm. luonnonvarojen kestävän käytön, yhdyskuntarakenteen, raaka-aineiden, energiamurroksen ja liikkumisen näkökulmista. Kauppatieteiden puolella hän on erikoistunut vastuulliseen johtamiseen kestävän kehityksen, esim. bio- ja kiertotalouden alalla.

– Saimme tähän monitieteiseen tehtävään liki kolmekymmentä hakemusta, mikä kertoo siitä, että kestävyyskysymykset koetaan yhteiskunnassamme tärkeinä. Niihin löytyy myös vahvaa akateemista asiantuntemusta, kuten Susannalla on, iloitsee Ajatuspaja Alkion tutkimuspäällikkö Pauliina Maukonen.

Myllylällä on kokemusta myös kouluttajan, konsultin ja toimittajan työstä, joten mm. erilaisten toimenpide- ja politiikkasuositusten laatiminen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden mallintaminen ovat hänelle tuttuja. Ennen siirtymistään Ajatuspaja Alkion tutkijaksi hän toimi mm. konsulttina elinkeinoelämä- ja kuntasektorilla.

–  On erittäin motivoivaa lähteä etsimään uutta kokonaisvaltaisempaa ratkaisua kriittiseen murrosvaiheeseen, jossa tällä hetkellä tapahtuu erillisiä asioita sektorikohtaisesti. Yhteiskunnallinen vaikuttamismahdollisuus sekä dialogi eri asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden kanssa on minulle myös tärkeää, kertoo Susanna Myllylä.

 Myllylä aloittaa tehtävässä 5.12.2022.

Lisätiedot

Pauliina Maukonen, pauliina.maukonen@msl.fi, p. 050 573 5353
Susanna Myllylä, susanna.myllyla@msl.fi