Tulevaisuusvallan laajentaminen uudelle taloudelle – kolme kohtuullista kysymystä päätöksentekijöille (raportti)

Ajatuspaja Alkio, Tutkimus, Uutinen

Ajatuspaja Alkion raportti ”Tulevaisuusvallan laajentaminen uudelle taloudelle – kolme kohtuullista kysymystä päätöksentekijöille” on toinen, yleistajuinen julkaisu vuoden 2022 lopulla alkaneesta Kolmannen tien kohtuutalous -tutkimushankkeestamme. Sen päätavoitteena on esittää systeemitason muutoksia siitä, miten yhteiskuntamme voisi kehittyä kohtuutaloudeksi, jonka avulla voisimme selvitä nykyistä talouden kehityssuuntaa paremmin monikriisisen maailman keskellä.

Ensimmäinen väliraportti, ”Kohtuutalouden vaihtoehto”, ilmestyi 2023. Nyt käsillä oleva raportti esittää kolme kriittistä kysymystä etenkin päätöksentekijöille liittyen murrosajassa johtamiseen sekä siinä tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin. Kasvutalouden ja vihreän siirtymän ongelmiin liittyvät realiteetit ovat varteenotettava perusta kohtuutalousidealle ja sen soveltamiselle, joita ei kannattaisi enää ohittaa talouden tulevaisuutta koskevissa päätöksissä yhteiskunnan eri alueilla. Raportin fokus on näin ollen tulevaisuusajattelun keinoissa saada meidät tietoisiksi siitä, miten tulevaisuutta tehdään ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Samalla raportissa valotetaan, miten haastavaa on ottaa yhteiskunnan systeeminen muutos haltuun ja miten vaikeisiin asioihin päättäjien ja kansalaisten pitää nyt ottaa kantaa.