Ukrainan sota ja iskunkestävä Suomi

Ajatuspaja Alkio, Uutinen

Viisikymmentä vinkkiä parantaa iskunkestävyyttä kriisitilanteissa

Ukrainan sota on muuttanut poliittista tietoisuuttamme ja asenteitamme. Se on opettanut meille ennen kaikkea pienuuden, yhtenäisyyden ja omavaraisuuden merkityksen. Huoltovarmuus, ruokaturva, energian riittävyys, medialukutaito ja kriiseihin varautuminen ovat nyt läsnä arjessamme aivan toisella tapaa kuin vielä vuosi sitten, kun Ajatuspaja Alkio julkaisi toimittaja Johanna Korhosen 50 vinkkiä, mitä rakentaa iskunkestävää ja vastustuskykyistä Suomea.

Julkaisu on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan aiemmin. Ota vinkit haltuun!