Jatkuva korkeakouluharjoittelijahaku (tutkimusavustaja tai viestintä)

Ajatuspaja Alkio

Jatkuva haku korkeakouluharjoittelijoille!

Haemme korkeakouluharjoittelijoita tutkimusassistentin ja viestinnän tehtäviin.

TUTKIMUSAVUSTAJA
Jos olet
– korkeakouluopintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija esimerkiksi sosiaali-, valtio- tai yhteiskuntatieteistä
– tutkimusorientoitunut
– kiinnostunut erityisesti puoluetutkimuksesta, arvoista, keskiluokasta tai vaikkapa viestinnästä ja sen kehittämisestä
– halukas kokeilemaan etätyöskentelyä tai valmis työskentelemään osittain tai täysin etänä, tämä voi olla juuri sinun harjoittelupaikkasi!

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi tiedonhankinta ja -analysointi, tilastojen tulkinta ja vertaileva tutkimus, tutkimusraportin kirjoittamiseen osallistuminen sekä muut tutkimusassistentin tehtävät.

Arvostamme itsenäistä ja vastuullista työskentelyotetta, hyvää ja selkeäsanaista kirjallista ja suullista ilmaisua, hyviä tietoteknisiä valmiuksia (mm. Excel, Word, Powerpoint) ja paloa yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan sekä sinnikkyyttä pohtia niiden syvimpiä olemuksia.

VIESTINNÄN HARJOITTELU
Jos olet
– korkeakouluopintojen loppuvaiheessa oleva viestinnän opiskelija
– viestinnällinen osaaja, joka osaa hyödyntää ja hallita erilaisia tekstilajeja – järjestökenttää ymmärtävä ja (verkko)tapahtumien järjestämisen osaaja – kiinnostunut erityisesti tiedeviestinnästä
– halukas kokeilemaan etätyöskentelyä tai valmis työskentelemään osittain tai täysin etänä, tämä voi olla juuri sinun harjoittelupaikkasi!

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluvat Ajatuspajan toimintaan liittyvän monikanavaisen viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen sekä projektien tuloksista viestiminen. Viestinnän kehittäminen on myös harjoittelijan tehtäviin kuuluva asia, mikäli mielenkiintoa ja osaamista löytyy. Todennäköisesti myös muita määrättyjä tapahtumajärjestämiseen työtehtäviä, kuten webinaarien järjestäminen ja niistä viestiminen sekä ennen että jälkeen tilaisuuden.

Yleistä infoa

Arvostamme itsenäistä ja vastuullista työskentelyotetta, hyvää ja selkeäsanaista kirjallista ja suullista ilmaisua, hyviä tietoteknisiä valmiuksia (mm. Excel, Word, Powerpoint) ja paloa yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan sekä sinnikkyyttä selvitä työntäyteisessä ja monipuolisessa Ajatuspajan arjessa. Sekä tutkimusassistentti- että viestinnän harjoittelu ovat tehtävissä monipaikkaisesti/etänä.

Tarjoamme harjoittelulla sinulle näköalapaikan soveltavan tutkimuksen maailmaan tieteellisen tiedon ja päätöksenteon lähteille, kannustavan työyhteisön, ohjatun harjoittelun ja kiinnostavia verkostoja. Saat myös erinomaisen mahdollisuuden miettiä, olisiko tutkimus (tai siitä viestiminen) juuri sinun tulevaisuuden ammattialasi?

Harjoittelun pituus on sovittavissa esimerkiksi 2-3 kk mittaiseksi tarpeidemme mukaan. Korkeakoulun tarjoama harjoittelutuki ei ole välttämätön, mutta suotava. Jos haluat pohtia hakemista yhdessä kanssamme tai haluat kuulla tämänhetkisestä harjoittelutarpeesta, ota yhteyttä tutkimuskoordinaattoriimme Pauliinaan hyvin matalalla kynnyksellä. Hänellä on parhaat tiedot mahdollisten harjoittelupaikkojen sisällöistä ja sisältövaihtoehdoista sekä muista yksityiskohdista.

Uusimmat tapahtumat