Millaista puhetta kansalaiset poliitikoilta odottavat ja arvostavat?

Ajatuspaja Alkio, Verkko, Julkistamistilaisuus, Avoin kaikille

Kyselytutkimus politiikan toiminta- ja puhekulttuurista – tervetuloa julkistamistilaisuuteen!

Ajatuspaja Alkion työ politiikan toimintakulttuurin parissa jatkuu.

Tuoreimmassa kyselytutkimuksessamme olemme halunneet selvittää, millaista poliittista puhetta, toimintatapoja ja politiikkatekoja kansalaiset odottavat ja arvostavat, ja miten päättäjät ja puolueet voivat lisätä osallisuutta? Projektin tavoitteena on selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaista poliittista puhetta kansalaiset poliitikoilta ja puolueilta arvostavat ja odottavat?
  • Millaisia toimintatapoja kansalaiset politiikassa arvostavat ja millaisia toimintatapoja he odottavat poliitikoilta ja puolueilta?
  • Mitkä tekijät vahvistavat kansalaisten poliittista luottamusta? Mitkä heikentävät?

Kyselyn kohderyhmänä ovat täysi-ikäiset mannersuomalaiset ympäri Suomen. Otos edustaa suomalaisia iän, sukupuolen ja asuinmaakunnan mukaan.

Kyselytutkimuksen tuloksia esittelee Ajatuspaja Alkion tutkimuspäällikkö Pauliina Maukonen ti 5.9. klo 17.30 Teamsissa järjestettävässä, kaikille avoimessa tilaisuudessa. Kommenttipuheenvuoron pitää ja yhteiseen keskusteluun johdattaa populismia ja vihapuhetta tutkinut, nykykulttuurintutkija ja dosentti Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään ma 4.9. osoitteella: Ilmoittautumiset tilaisuuteen verkkolomakkeella ma 4.9.aikana tästä linkistä.

Ota yhteyttä

Uusimmat tapahtumat

Ei valittuja tapahtumia