Huoleton keskiluokka – tutkimus suomalaisten kokemasta yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta epävarmuudesta (raportti)

Keskiluokalla on erityinen paikka politiikan tulevaisuuden kannalta. Tiedämme, että Suomi on Euroopan keskiluokkaisin maa. Koulutustason nousu kasvattaa koko ajan keskiluokkamme kokoa. Aktiivisemmin äänestävät ovat korkeasti koulutettuja, hyvin tai kohtalaisesti toimeentulevia ja myös globalisaatiosta hyötyviä. Keskiluokkaan kuuluvat kustantavat veroina myös valtaosan hyvinvointiyhteiskuntamme palveluista.

Näistä syistä Ajatuspaja Alkio halusi selvittää laajalla kyselytutkimuksella (2694 vastaajaa), mitä keskiluokkaan kuuluvat Suomen suunnasta ja omasta tulevaisuudestaan ajattelevat? Mitä asioita keskiluokkaan kuuluvat arvostavat ja mitä he ajattelevat mm. sosiaalisesta eriarvoisuudesta, perustulosta, koulutuksesta ja omasta tulevaisuudestaan muuhun työikäiseen väestöön verrattuna? Selvitimme myös keskiluokan puoluenäkemyksiä.

Tutkimuksen ovat toteuttaneet VTT Jussi Westinen ja YTT Juho Rahkonen (Taloustutkimus Oy).

Muita esitteitä

Ei valittuja sivuja