Mitä suomalainen keskiluokka ajattelee? (tallenne)

Ajatuspaja Alkio, Video

Vaikka perinteistä asetelmaa luokkajaoista ei suomalaisessa yhteiskunnassa enää ole, keskiluokasta puhutaan edelleen paljon. Lavealla määrittelyllä siihen voidaan lukea jopa valtaosa väestöstämme. Yleisin määritelmä keskiluokkaiselle on tulotasoon, ammattiin ja koulutukseen perustuva määritelmä: keskiluokkainen ihminen on nimensä mukaisesti keskituloinen ja suurella todennäköisyydellä myös korkeasti koulutettu ja koulutustaan vastaavassa työssä. Keskiluokkaa voidaan tarkastella myös elämäntavan ja arvomaailman kautta.

Mistä suomalainen keskiluokka haaveilee? Mikä keskiluokkaa huolestuttaa? Onko Suomi menossa parempaan vai huonompaan suuntaan, jos keskiluokalta kysytään?

Ajatuspaja Alkio ja Taloustutkimus Oy selvittivät laajalla kyselytutkimuksella (2694 vastaajaa), mitä asioita keskiluokkaan kuuluvat arvostavat ja mitä he ajattelevat mm. sosiaalisesta eriarvoisuudesta, perustulosta, koulutuksesta ja omasta tulevaisuudestaan muuhun työikäiseen väestöön verrattuna. Selvitimme myös keskiluokan puoluenäkemyksiä.

Tuloksista raportoi 28.9.2022 pidetyssä julkistamistilaisuudessa tutkimuspäällikkö, VTT Jussi Westinen Taloustutkimuksesta ja kommentaaripuheenvuoron käytti tutkimusjohtaja Lauri Kokkinen Tampereen yliopistosta.

Tallenne on Teams- julkistamistilaisuudesta 28.9.2022.

Muita esitteitä

Ei valittuja sivuja