Miten lisätä alueiden elinvoimaa? (tallenne)

Ajatuspaja Alkio, Video

Esittelyssä yritysvaikutusten arviointi (webinaaritallenne 31.5.2022)

Elinvoiman käsite on vallannut kuntakentän kulovalkean tavoin. Elinvoiman rinnalla käytetään kuntastrategioissa ja – kuntavisioissa myös pitovoimaa ja vetovoimaa. Elinvoiman lähteitä on useita kuten taloudellinen pääoma, fyysinen pääoma, luontopääoma, inhimillinen pääoma sekä sosiaalinen pääoma. Yksi keskeinen elinvoiman väline on kunnissa ja alueilla tehtävä elinkeinopolitiikka. Se, miten kunta panostaa yrittäjiinsä ja elinkeinojen kehittämiseen, näkyy alueen elinvoimassa.

Kuntien ja alueiden vetovoimaa ja elinvoimaa lisätään kuntapäätöksenteolla. Yksi väline punnittuun päätöksentekoon on ottaa valmisteluvaiheessa huomioon päätösten vaikuttavuus muun muassa alueen yrittäjiin, yrityksiin sekä työpaikkoihin.

Suomen yrittäjien kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen antoi 31.5.2022 klo 17.30 järjestetyssä nuijaparlamentissa vinkkejä, miten päätöksenteossa voi huomioida paremmin yritysvaikutuksia.

Voit katsoa tallenteen tilaisuudesta kanavaltamme Youtubesta.