Ajatuspaja Alkio hakee tutkijaa

Ajatuspaja Alkio, Uutinen

Tule meille projektitutkijaksi!

Ajatuspaja Alkio hakee tutkijaa ”Kolmannen tien kohtuutalous” – kokonaisuuteen, jonka tehtävänä on selvittää kestävyyssiirtymästä aiheutuvia muutostarpeita yhteiskunnan perusjärjestelmille (mm. ruoka- ja energiajärjestelmä, yhdyskuntarakenne, liikkuminen, verotus, tulonsiirrot ja eläkejärjestelmä). Työn tavoitteena on pohtia ja mallintaa uutta yhteiskuntajärjestystä, joka perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön ja oikeudenmukaiseen hyödyntämiseen. Tutkimustyön tuloksena syntyy myös ehdotuksia politiikkatoimiksi.

Odotamme sinulta ylempää korkeakoulututkintoa esimerkiksi yhteiskuntatieteistä (esim. ympäristösosiologia), maa- ja metsätaloustieteistä, luonnontieteistä, taloustieteistä ja/tai monitieteellistä koulutusta tutkimusalaan liittyen. Arvostamme kokemusta tutkimus- ja kehitystoiminnasta, organisointi- ja analysointikykyä, hyviä viestinnällisiä ja teknisiä taitoja sekä vastuullista ja itsenäistä työotetta. Työ soveltuu hyvin väitöskirjaa viimeistelevälle tai hiljattain väitelleelle tutkijalle. 

Tarjoamme sinulle monimuotoisen ja inspiroivan työyhteisön, näköalapaikan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja soveltavan tiedon tuottamiseen. Tutkimustyösi tukena sinulla on ohjausryhmä. Työn kesto on vähintään 6 kk. Työ on mahdollista suorittaa etätyönä joustavalla työajalla.

Projektitutkijan tehtävä täytetään välittömästi sopivan henkilön löydyttyä. Työ alkaa viimeistään joulukuussa 2022. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse palkkatoiveen ja CV:n kera osoitteella: pauliina.maukonen@msl.fi

Lisätiedot puhelimitse 10.-11.11. ja 17.11. klo 9-16 välisenä aikana: tutkimuspäällikkö Pauliina Maukonen, p.050-573 5353.

Ajatuspaja Alkio on vuonna 2020 toimintansa käynnistänyt Maaseudun Sivistysliiton yksikkö, joka toimii uusien ajatusten ja toimintatapojen kehittämönä. Tuotamme ja kokoamme tietoa päätöksenteon tueksi. Alkion juuret ovat alkiolaisessa ajattelussa.