Perussuomalaiset lisäävät vastakkainasettelua

Tutkimus, Uutinen

Perussuomalaisten toiminta lisää vastakkainasettelua, kertoo tuore kansalaiskyselymme. Tätä mieltä oli 59 % kyselyyn vastanneista. Kyselytutkimuksessa selvitettiin, millaista puhetta ja toimintaa kansalaiset poliitikoilta ja puolueilta odottavat ja arvostavat.

Politiikan puhekulttuurin kärjistyminen näkyy tutkimuksessa. Puhekulttuuri on kärjistynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Tätä mieltä oli peräti 68 % kaikista vastaajista.

Kärjistymisestä on olemassa aiempaakin tutkimustietoa. Viime kesänä leimahtanut kiihkeä poliittinen keskustelu havainnollistaa ilmiötä, kertoo dosentti, yliopistonlehtori Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta.

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat politiikassa eniten sillanrakentajuutta ja yhteistyötä. Poliitikoiden odotetaan puhuvan suoraan ja ymmärrettävästi, mutta käyttäytyvän kuitenkin hyvin. Suora ja kaunistelematon puhe oli suositumpaa perussuomalaisten kannattajien keskuudessa kuin muiden puolueiden.

Suoraan puhuminen näyttää perussuomalaisten kannattajien mielestä jättäneen varjoonsa jopa toisten ihmisten kunnioittamisen ja ymmärtämisen sekä rakentavan ja tietoon perustuvan puheen, toteaa tuloksista Ajatuspaja Alkion tutkimuspäällikkö Pauliina Maukonen.

Politiikan kärjistynyt puhekulttuuri vähentää erityisesti nuorten ja naisten kiinnostusta osallistua politiikan tekemiseen.

Uhka demokratialle on olemassa. Tämä voi johtaa pitkällä tähtäimellä siihen, että politiikan tekijöiden joukko yksipuolistuu ja yksiäänistyy, Maukonen toteaa.

Vaikka politiikan puhekulttuuri itsessään on kärjistynyt, suomalaiset eivät kuitenkaan toivo poliitikoiden luovan puheellaan vastakkainasettelua. Tätä mieltä olivat kyselyn perusteella myös perussuomalaisten kannattajat.

Ajatuspaja Alkion kyselyyn vastasi 1049 henkilöä. Kysely toteutettiin aikavälillä 6.6. – 21.6.2023 Aula Research Oy:n toimesta.